teisipäev, 1. juuni 2010

MÄRKA JA TUNNUSTA ÕPPIJAT!
Selleks, et sellegi aasta täiskasvanud õppija nädalal, mis toimub 8. - 15. oktoobrini, oleks taas võimalik inimeste ja organisatsioonide õpijulgust- ja sõbralikkust tunnustada, tuleb tegutseda juba nüüd. Tunnustamiseks võib kanditaate esitada igaüks ja märkamist väärib igasugune täiskasvanud inimeste õppimine, ka väljaspool õppeasutusi ja koolitusorganisatsioone.

Tunnustame neljas kategoorias:
1. aasta õppija
2. aasta koolitaja
3. aasta koolitussõbralikum organisatsioon
4. aasta koolitussõbralikum omavalitsus

Nominentide ankeedid tuleb esitada Raplamaa TÕN tugigrupile

15. juuniks 2010 meilile ivi.sark@mail.ee

Esitamise vormid ja reglemendi leiad siit:

http://www.andras.ee/client/default.asp?wa_id=953&wa_object_id=1&wa_id_key

Maakonna komisjon teeb valiku ja esitab iga kategooria parima Andrasele 1. juuliks 2010

TUNNUSTA TUBLIMAID!