kolmapäev, 7. november 2018

NB!

PIIBLITUND TOIMUB
KOLMAPÄEVAL,
21 NOVEMBRIL
KELL 17.00

JUHENDAJA KALLE KÕIV

OLETE OODATUD!

NB! AASTA VIIMANE PIIBLITUND
TOIMUB 12 DETSEMBRIL

kolmapäev, 17. oktoober 2018

NB! NB! NB!

20 OKTOOBRIL LAENUTAB TEILE RAAMATUID
TUNTUD INIMENE -  RAIT TALVOJA,
MAHTRA TALURAHVAMUUSEUMIST!


TASUTA INFOOTSINGU E-KURSUS!Tartu Ülikooli raamatukogu kutsub  raamatukoguhoidjaid ja kõiki huvilisi osalema tasuta e-kursusel ehk MOOC-il “Infopädevus”, mis õpetab internetist vajalikku infot otsima.
Kursuse eesmärgiks on tutvustada kasutajatele internetis kättesaadavaid kvaliteetseid inforessursse, anda teadmisi ja praktilisi oskusi uurimistööks vajaliku teabe otsimiseks ning infoallikate kriitiliseks hindamiseks.

Teemadena käsitletakse näiteks päringu koostamist, tutvutakse Eesti andmebaasidega ja Eestile riigilitsentsiga avatud EBSCO andmebaasidega. Käsitletakse ka infootsingut internetis, infoallikate hindamist, teabe eetilist kasutamist jne.

Kursus on mõeldud algajale infootsijale ning see on koostatud nii, et oskuste omandamine oleks kõigile jõukohane. Kasuks tuleb inglise keelest arusaamine.
Kursus algab 29. oktoobril ja kestab 4 nädalat.
Kursuse info, materjalid ja registreerimine:  http://www.ut.ee/et/mooc/infopadevus

teisipäev, 16. oktoober 2018

NB!

PIIBLITUND TOIMUB
KOLMAPÄEVAL,
17 OKTOOBRIL
KELL 17.00

JUHENDAJA KALLE KÕIV

OLETE OODATUD!kolmapäev, 3. oktoober 2018

NB!
"Suvelugemise" üllatuspidu tublimatele juba sellel reedel!
Kell 15.00
Rapla Kultuurikeskuses

Juuru "Suvelugemise" parimad olid:
Maris Saar
Taile Must
Helerli Salmu

Tänud Teile ja head lugemisindu edaspidiseks!

Sinu raamatukogu.

teisipäev, 26. juuni 2018

teisipäev, 29. mai 2018

2018. AASTA KAASAVA EELARVE  ESIALGSED TULEMUSED

Esialgsete andmete kohaselt sai Rapla valla 2018. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel parima tulemuse Kodila külaplatsi arendamine - lava ehitus, mis kogus kokku 282 häält. Teiseks jäi Juuru Rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine, tulemusega 272 häält. Kolmanda häältearvu korjas Kodila välijõusaal 265 häälega. Kaasava eelarve maht oli 60 000, millest tulenevalt saavad esimesed kaks projekti täisrahastuse ja kolmas osalise.
Esialgsed tulemused:
Idee nr 1 - Kodila välijõusaal - 265
Idee nr 2 - Kodila külaplatsi arendamine- lava - 282
Idee nr 3 - Kaiu osavalda peoplatsi/külaplatsi rajamine - 85
Idee nr 4 - Kõiki vanuserühmi kaasava mänguala arendus Järlepa keskuses - 166
Idee nr 5 - Lauatenniselauad värskes õhus - 123
Idee nr 6 - Välijõusaalid/ virgestusalad Rapla valda - 157
Idee nr 7 - Kaiu väliujula likvideerimine - 69
Idee nr 8 - Koerte mänguväljak Raplasse - 165
Idee nr 9 - mänguväljak Kabalasse - 227
Idee nr 10 - Juuru rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine - 272
Idee nr 11 – Kultuuriklubi BAAS sisehoov ja kultuurifestival Särin 2018 - 151
Elektrooniliselt hääletas 473 vallakodanikku, neist 9 hääled tuli kehtetuks lugeda, kuna inimesed olid hääletanud mitu korda.
Paberil käis teenuskeskustes ja raamatukogudes hääletamas 636 inimest, neist kehtetuks loeti 25 sedelit. Osade hääletajate elukoht ei olnud registreeritud Rapla valda. Oli ka neid, kes hääletasid nii elektrooniliselt kui paberil ja ka neid, kes käisid mitmes punktis kohapeal hääletamas. Arvesse läks siiski ainult üks hääletuskord.
Kõige aktiivsem oli seekord Kodila rahvas:  Kodila Raamatukogus koguti 225 hääletussedelit.

teisipäev, 8. mai 2018

KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUS

Juba neljandat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarvelisi vahendeid. Sellel aastal jagatakse enim hääli saanud projektide vahel 60 000 €.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2018. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16 aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. 

Rahvahääletus toimub 8. maist kella 8.00 – 23. maini kella 8.00. 

Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, teenuskeskustes ja kõigis Rapla valla raamatukogudes.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee. Võiduideed saab hakata ellu viima eeldatavasti juunis 2018.

LAEKUNUD IDEEDEGA SAAB TUTVUDA SIIN.

teisipäev, 24. aprill 2018

kolmapäev, 18. aprill 2018

PIIBLITUND!

TEISIPÄEVAL
24 APRILLIL
KELL 17.00
JUURU RAAMATUKOGUS
KÕIK HUVILISED ON OODATUD!

Raplamaa Sõnumite lugejaküsitlus


Lugejaküsitlusest

Raplamaa Sõnumid soovib teha oma lugejate seas küsitluse, et eelkõige enda jaoks saada teada, kuidas inimesed lehega rahul on ja mida tuleks teisiti teha. Ka seda, millisel viisil lehte põhiliselt loetakse, kas tellitakse, ostetakse, loetakse tööl või raamatukogus või hoopis internetis.

Palun täitke küsitlus SIIN

neljapäev, 22. veebruar 2018

teisipäev, 13. veebruar 2018

PIIBLITUND!

TEISIPÄEVAL
24 APRILLIL
KELL 17.00
JUURU RAAMATUKOGUS
KÕIK HUVILISED ON OODATUD!

kolmapäev, 24. jaanuar 2018NUKITSA KONKURSS 2018!

XIV Nukitsa konkursi hääletus asub siin!

neljapäev, 11. jaanuar 2018

RAAMATUSÕBER 2017Bivian Rahumägi
Aino Angerjas
Luule Barnabas
Kunda Terasmees
Kristyna Feodorov
Õilme Luige
Virve-Hilje Treinberg
Ülle Rahuoja
Riho Rahuoja
Rait Talvoja
Kaarel Talvoja
Ene Kivisto
Pirjo Talvoja
Helmi Talvoja
Evi Salmiste
Eneli Rahula
Terje Luik
Aet Kivistik
Marttina Kallaste
Irina Ahlberg
Õie Orulaid
Ede Tuisk
Helmi Reinhold
Kajar Porovardja
Urve Porovardja
Lea Jalukse
Ihan Jalukse
Elve Ruus
Katrin Tart
Tiia Tart
Merle Lember
Tiina Leinberg
Monica Leinberg
Helle-Tiiu Kadarik
Aime Põlts
Sirje Palm
Jüri Karro
Heini Kullap
Silja Kullap
Anti Kullap
Lia-Mai Sepp
Ellen Leinmets
Peeter Leinmets
Tiina Sudi
Liidija Visk
Ülle Elmik
Salme Haljasmets
Helve Vallistu
Marge Juurma
Feliks Juurma
Eve-Ly Pakkonen
Allan Vellesalu
Kristi Allikvee
Heli Luhaorg
Marju Vahtrik
Liina Martin
Anne Järvik
Leela Ehasalu
Tiit Tõnismaa
Pilvi Uuemäe
Aime Järvine
Küllike Järvine
Mare Kalmet
Mihkel Allikof
Malle Niinemets
Annabel Ottisaar
Regiina Evardson
Sulev Jõgi
Annabel Koit
Ilmi Riismann
Maimu Soome
Peedu Illopmägi
Elju Illopmägi
Elli Vald
Tiina Tiitso
Terje Kaur
Kätlin Talvoja
Anneli Ots
Juhan Tõnuri
Maimu-Anete Lukin
Toomas Orul
Helle Kiviselg
Ly Rahula
Ellen Vanatalu
Raivo Karen
Mati Salur
Tiiu Runno
Tõnu Runno
Ene Karhu
Heineri Karhu
Elli Saar
Maimu Reiser
Indra Lokk
Endrico Järvesaar
Karmo Kerner
Gerli Ogga
Kadi Karron
Kertu Männiksaar
Indra Lokk
Eerik Nipper
Liis Juganson
Laura Karen
Liisi Karen
Rita Vilks
Juta Veinberg
Anne Kotsar
Rebeka Riis
Andreo Arro
Marta Talvoja
Ingerla Salmu
Geitrin Enno
Maris Saar
Karolina Kirbus
Karola Riis
Merilin Ogga
Laura Kivisto
Liisa Kivisto
Marianne Tori
Eneli Verk
Mia Kadarik
Kaido Kruusimägi
Birgit Suimets
Getter Hämarsalu

Tänan parimaid lugejaid!
Juuru Raamatukogu nimel, Malle Talvoja
neljapäev, 4. jaanuar 2018