teisipäev, 29. mai 2018

2018. AASTA KAASAVA EELARVE  ESIALGSED TULEMUSED

Esialgsete andmete kohaselt sai Rapla valla 2018. aasta kaasava eelarve rahvahääletusel parima tulemuse Kodila külaplatsi arendamine - lava ehitus, mis kogus kokku 282 häält. Teiseks jäi Juuru Rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine, tulemusega 272 häält. Kolmanda häältearvu korjas Kodila välijõusaal 265 häälega. Kaasava eelarve maht oli 60 000, millest tulenevalt saavad esimesed kaks projekti täisrahastuse ja kolmas osalise.
Esialgsed tulemused:
Idee nr 1 - Kodila välijõusaal - 265
Idee nr 2 - Kodila külaplatsi arendamine- lava - 282
Idee nr 3 - Kaiu osavalda peoplatsi/külaplatsi rajamine - 85
Idee nr 4 - Kõiki vanuserühmi kaasava mänguala arendus Järlepa keskuses - 166
Idee nr 5 - Lauatenniselauad värskes õhus - 123
Idee nr 6 - Välijõusaalid/ virgestusalad Rapla valda - 157
Idee nr 7 - Kaiu väliujula likvideerimine - 69
Idee nr 8 - Koerte mänguväljak Raplasse - 165
Idee nr 9 - mänguväljak Kabalasse - 227
Idee nr 10 - Juuru rahvamaja kõnniteede ja platside väljaehitamine - 272
Idee nr 11 – Kultuuriklubi BAAS sisehoov ja kultuurifestival Särin 2018 - 151
Elektrooniliselt hääletas 473 vallakodanikku, neist 9 hääled tuli kehtetuks lugeda, kuna inimesed olid hääletanud mitu korda.
Paberil käis teenuskeskustes ja raamatukogudes hääletamas 636 inimest, neist kehtetuks loeti 25 sedelit. Osade hääletajate elukoht ei olnud registreeritud Rapla valda. Oli ka neid, kes hääletasid nii elektrooniliselt kui paberil ja ka neid, kes käisid mitmes punktis kohapeal hääletamas. Arvesse läks siiski ainult üks hääletuskord.
Kõige aktiivsem oli seekord Kodila rahvas:  Kodila Raamatukogus koguti 225 hääletussedelit.

teisipäev, 8. mai 2018

KAASAVA EELARVE RAHVAHÄÄLETUS

Juba neljandat aastat saab pakkuda välja ideid ning seejärel läbi hääletuse suunata, milles näevad valla kodanikud prioriteeti kasutada valla eelarvelisi vahendeid. Sellel aastal jagatakse enim hääli saanud projektide vahel 60 000 €.

Kaasava eelarve objektiks on Rapla vallas korraldatav üritus või muu vallaga seotud idee, mis peab pakkuma avalikku hüve, olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikult suuri kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Idee teostamise hinnanguline maksumus ei või olla väiksem kui 10 000 €. Kui pakutakse välja sündmuse (ürituse) idee, siis see peab toimuma Rapla vallas 2018. aastal ning olema suunatud Rapla valla positiivse maine kujundamisele.

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16 aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel rahvahääletuse väljakuulutamise kuupäeva seisuga Rapla vallas. 

Rahvahääletus toimub 8. maist kella 8.00 – 23. maini kella 8.00. 

Hääletada saab elektrooniliselt valla kodulehel või isiklikult, identifitseerides ennast isikut tõendava dokumendiga Rapla Vallavalitsuses, teenuskeskustes ja kõigis Rapla valla raamatukogudes.

Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada kuni kolme erineva endale meelepärase idee poolt. Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ideed vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ideest.

Rahvahääletusel enim toetust leidnud idee realiseerimise korraldab idee esitaja või vallavalitsus. Kui idee realiseerimiseks läbiviidava hanke tulemusel selgub, et selle maksumus ületab eelarves ettenähtud rahalisi võimalusi, antakse idee esitajale võimalus kaasrahastada idee realiseerimist puudujäävas osas, kaalutakse võimalusi eelarvevahendite ümberpaigutamiseks või selgitatakse võimalusi realiseerida paremuselt järgmine investeeringuidee. Võiduideed saab hakata ellu viima eeldatavasti juunis 2018.

LAEKUNUD IDEEDEGA SAAB TUTVUDA SIIN.