kolmapäev, 27. aprill 2011

KIRIKUTEATEID!

TALGUD
KOGUDUSE JA KOGUKONNA TALGUPÄEV JUURU KIRIKU JA PASTAORAADI ÜMBRUSE JA SISEMUSE KORRASTAMISEKS 30. APRILLIL KELL 09.00 - 15.00. Kogunemine kell 08.50 kiriku ees.

Usust, elust ja miskist muust
05. mail JÄRLEPA (raamatukogu) kell 18.30 NB! lükkub edasi 12. maile!!!
"Ütlesid Temale (Jeesusele) Ta õpilased: Mis päeval tuleb surnute anapausis (ülesäratamine) ning mis päeval vastne kosmos (uus maailm) saabub? Jeesus ütles neile: See, mida teie loodate, on tulnud, kuid teie ei tea seda." (Tooma evangeelium; 51. üte).

2011 I poolaasta viimane kokkusaamine - oodatud on teiste kohtade (Kaiu, Ingliste, Juuru, Härgla jm) rahvas.

Sihtasutus Juuru Pastoraat
EELK Juuru Mihkli kogudus ja Juuru vald on asutanud sihtasutuse Juuru Pastoraat eesmärgiga restaureerida kogudusele kuuluv ajalooline pastoraadihoone. Algse kuvandi ja põhikirja järgi nähakse suuremas osas restaureeritud hoones tegutsemas huvikooli (kunst, muusika, vaimsus). Nagu orelifondi puhul, nii kujuneb ka pastoraadi fondi põhitööks võimaluste ja vahendite otsimine hoone restaureerimise rahastamiseks. Oleme tänulikud igale annetajale - konto SEB 10220110584011.

Jumalateenistused
01. mai kell 11.00 ülestõusmisaja 2. pühapäev
08. mai kell 11.00 ülestõusmisaja 3. pühapäev
15. mai kell 11.00 ülestõusmisaja 4. pühapäev
22. mai kell 11.00 ülestõusmisaja 5. pühapäev
29. mai kell 11.00 ülestõusmisaja 6. pühapäev
02. juuni kell 18.00 TAEVAMINEMISPÜHA
05.juuni kell 11.00 ülestõusmisaja 7. pühapäev
12. juuni kell 11.00 NELIPÜHA
19. juuni kell 11.00 KOLMAINUPÜHA
24. juuni kell 11.00 Ristija Johannese ehk jaanipäeva palvus

kolmapäev, 6. aprill 2011

JUURU RAAMATUKOGUS 12. aprillil, kell 18.30 PIIBLITUND - “Usust, elust ja miskist muust” "Ütles jeesus: Tea seda, mis otse sinu palge ees, ning sinu eest peidetu võtab ilmutada end sulle. Sest pole olemas midagi peidetut, mis ei avalduks." (Tooma evangeelium; 5. üte). Teemat veab Tauno Kibur